Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak; 09h - 15h

Zaštita osobnih podataka

СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ

DOPI GRUPA d.o.o. ( u daljnjem tekstu eBay kupovina) , Poljski put I 2C, 31000 Osijek, OIB: 60385712857, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

 

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je prioritet eBay kupovina-e.

Molimo vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

 

Voditelj obrade osobnih podataka

eBay kupovina je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. eBay kupovina kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

eBay kupovina, u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju u kojem obrađuje osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

eBay kupovina je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim, korisnicima i klijentima, namjeri korisnika da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim korisnikom kao i o namjeri korisnika da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne osobne podatke ( ime, prezime )
 • osnovne kontakt podatke ( adresa, broj telefona, mail adresa )
 • podatke vezane uz korištenje web stranice www.ebay-kupovina.com.hr
 • podatke vezane uz korištenje eBay kupovina webshopa za naručivanje
 • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje korisnikovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

 

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

eBay kupovina prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunio zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu ( vašu ) izričitu privolu.

 

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja roba i usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti eBay kupovina-e
 • administriranje ugovornog odnosa
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • dostava kupljene robe
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja eBay kupovina-e

 

Razlozi radi kojih obrađujemo vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
 • sprječavanje i otkrivanje prijevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši kupci, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

 

Pristup osobnim podacima

eBay kupovina poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama eBay kupovina-e.

 

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je eBay kupovina prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje eBay kupovina-e.

 

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora eBay kupovina-i ili nadležnom državnom tijelu.

 

eBay kupovina svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 • pisanim putem na adresu DOPI GRUPA d.o.o., p.p. 118, 31000 Osijek
 • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu eBay kupovina-e registrirane e-mail adrese na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 • Podaci vezani o izvršenim narudžbama, sadržajem narudžba, podacima za dostavu ili drugih srodnih podataka, čuvaju se trajno odnosno do prestanka postojanja korisničkog računa
 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni ( primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl. )
 • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona ( primjerice Zakon o računovodstvu i sl. )

 

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • slanjem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • pisanim putem na adresu: DOPI GRUPA d.o.o., p.p. 118, 31000 Osijek

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

 

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

eBay kupovina redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama www.ebay-kupovina.com.hr. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

 

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge dostave

Za potrebe pružanja usluge dostave robe eBay kupovina prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa isporuke
 • kontakt broj
 • informacije o adresi za isporuku
 • emaila adresu

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane eBay kupovina-e za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

 

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter ( https://www.ebay-kupovina.com.hr. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici eBay kupovina-e web mjesta, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.

Za isporuke Newslettera eBay kupovina-e može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju eBay kupovina istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

eBay kupovina neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji je naveden u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje eBay kupovina Newslettera, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, eBay kupovina će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

 

eBay kupovina koristi kolačiće. Više o tome možete saznati na ovom linku.

Kontaktirajte nas

DOPI GRUPA d.o.o.
p.p. 118, 31000 Osijek

e: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

X

Right Click

No right click