+385 (0) 1 5804-940

e.Bay.hr je dostupan i u BiH >> e.Bay.ba

Sve informacije o novoj aplikaciji za naručivanje možete saznati na linku https://e.bay.hr/

 

Naše usluge mogu koristiti i pravne osobe u HR

Želimo odmah obavijestiti pravne osobe da mogu putem našeg posredništva nesmetano naručivati robu za svoje poslovanje s eBaya i bilo koje druge internet stranice koja zadovoljava naše uvjete za narudžbu. Kod registracije u sustav za naručivanje, jednostavno odaberite u rubrici Tip korisnika "Pravna osoba" te će se otvoriti polje za unos OIB-a.

 

Uvjeti korištenja

СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ

Uvjeti korištenja stranice www.ebay-kupovina.com.hr i usluge

 

Primjena uvjeta korištenja

Internetska stranica www.ebay-kupovina.com.hr je u vlasništvu trgovačkog društva DOPI GRUPA d.o.o. (dalje u tekstu: DOPI GRUPA). DOPI GRUPA omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.ebay-kupovina.com.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem DOPI GRUPA web aplikacije za naručivanje ( orders.ebay-kupovina.com.hr ) i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.ebay-kupovina.com.hr (dalje u tekstu: eBay kupovina ) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.ebay-kupovina.com.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem eBay kupovine bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu e.Bay.hr aplikacije u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe e.Bay.hr aplikacije vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem eBay kupovine ili bilo kojeg njezinog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
DOPI GRUPA pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

DOPI GRUPA pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio eBay kupovine, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.
DOPI GRUPA pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge eBay kupovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup e.Bay.hr aplikaciji te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

DOPI GRUPA nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje eBay kupovine, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja e.Bay.hr aplikacije.
Korištenjem sadržaja eBay kupovine korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

Sadržaj, software, usluge i aplikacije internetskog servisa

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na eBay kupovini, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i software eBay kupovine zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softvereBay kupovine, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja DOPI GRUPE.

Usluge eBay kupovine zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, software, audiovizualna djela) ove eBay kupovine, DOPI GRUPA pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi e.Bay.hr aplikaciju.

Korištenje usluga eBay kupovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje eBay kupovine od strane djece nije dozvoljena.

 

Korištenje stranica eBay kupovine

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s eBay kupovinom, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je DOPI GRUPA ovlaštena potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

Registracija, korisnički račun

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge eBay kupovine, korisnik dobiva pristup aplikaciji putem svoje e-mail adrese i odabrane lozinke. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje eBay kupovine za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).
Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, DOPI GRUPA zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

Obveze registriranih korisnika

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati tip registracije ( fizička ili pravna osoba ), ime i prezime, odnosno naziv tvrtke i ime i prezime odgovorne osobe, navesti adresu i kućni broj, poštanski broj i grad, e-mail adresu, željenu lozinku te OIB ( pravne osobe, dok OIB fizičke osobe navode prilikom prve narudžbe ). Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga eBay kupovine.
Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Prvi put ste ovdje?

"Sve je teško prvi put" uz nas ne vrijedi. Našim posredništvom osiguravamo da Vaši naručeni artikli sretno stignu na Vašu kućnu adresu brzo, pouzdano i jeftino!
Saznajte više

Kuponi za popust na Tarife!

Pratite nas na Facebooku ili se prijavite u newsletter listu te prvi saznajte za promotivne kupone za popuste do čak 100% na naše Tarife!
Saznajte više

Korisnička podrška!

Podrška za dopremu Vaše narudžbe je 100% na raspolaganju 0-24h (isključivo na e-mail), te garantiramo isporuku Vaših artikala  - ili vraćamo novac!
Saznajte više